Všechny dokumenty    
 1991    LEDEN    česky  
103 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Pozdrav prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil ČSFR Václava Havla československé jednotce v Saudské Arábii

 • Druh dokumentu: Projev
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 15.1.1991
 • ID záznamu: 39077

Poselství prezidenta Václava Havla setkání madých – Taize

 • Druh dokumentu: Pozdrav
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1.1.1991
 • ID záznamu: 39052

Dopis prezidenta ČSFR Václava Havla uveřejněný v Lidových novinách dne 24. ledna 1990 k volbám do FS (odpověď občanům na otevřený dopis)

 • Druh dokumentu: Korespondence / Novinový výstřižek
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 20.1.1991
 • ID záznamu: 39047

Dopis prezidenta ČSFR Václava Havla sněmu Občanského fóra

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 12.1.1991
 • ID záznamu: 38965

Tisková konference mluvčího prezidenta ČSFR Michaela Žantovského

 • Druh dokumentu: Tisková konference
 • Autor: Michael Žantovský (účastník)
 • Datum vzniku: 14.1.1991
 • ID záznamu: 38740

Tisková konference mluvčího prezidenta ČSFR Michaela Žantovského

 • Druh dokumentu: Tisková konference
 • Autor: Michael Žantovský (účastník)
 • Datum vzniku: 21.1.1991
 • ID záznamu: 38739

Tisková konference mluvčího prezidenta ČSFR Michaela Žantovského

 • Druh dokumentu: Tisková konference
 • Autor: Michael Žantovský (účastník)
 • Datum vzniku: 28.1.1991
 • ID záznamu: 38738

Rozhovor prezidenta České a Slovenské Federatívní Republiky Václava Havla pro slovenské novináře. V.Havel poskytl rozhovor novinářům

 • Druh dokumentu: Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 30.1.1991
 • ID záznamu: 37161
1 2 3 4 5 > >>