Všechny dokumenty    
 1973  
68 záznamů
1 2 3 4 5 6 7

Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 13.8.1973
 • ID záznamu: 52091

Havel, Václav > Radok, Alfréd

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 27. 12. 1973
 • ID záznamu: 10851

Kohout, Pavel > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Pavel Kohout (autor)
 • Datum vzniku: 31. 10. 1973
 • ID záznamu: 33012

Rowohlt Theater Verlag Information 1973/?, str. ?: Václav Havel: „Die Retter“

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Program
 • Datum vzniku: květen 1973
 • ID záznamu: 23055

Kohout, Pavel > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Pavel Kohout (autor)
 • Datum vzniku: 19. 11. 1973
 • ID záznamu: 33013

Kohout, Pavel > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Pavel Kohout (autor)
 • Datum vzniku: 22. 9. 1973
 • ID záznamu: 33009

Die Retter. Theater Baden-Baden / Baden-Baden

 • Druh dokumentu: Program
 • Datum vzniku: 1973
 • ID záznamu: 33405

Havel, Václav > Šafařík, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 13. 8. 1973
 • ID záznamu: 13814

RozRazil. Revue na provázku - poutavý časopis 2008/4, str. 41-51: Rr (Hrra)

 • Druh dokumentu: Dramatický text
 • Autor: Václav Havel (autor) / Pavel Kohout (autor)
 • Datum vzniku: 31.05.1973
 • ID záznamu: 47114

Havel, Václav > Kohout, Pavel

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., podzim 1973
 • ID záznamu: 32961
1 2 3 4 5 6 7