Všechny dokumenty    
 Kniha    Kniha    Kniha    2017    slovensky  
8 záznamů
1

Kuriéri Božieho slova. Skúsenosť a dar

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Marian Szczepanowicz (autor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 53988

Biskup Štefan Barnáš

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Róbert Letz (autor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54894

Prvý slovenský parlament. Snem Slovenskej republiky a jeho legislatvna činnosť

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Ondrej Podolec (autor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54890

Spišské exody v 20. storočí. Rozšírené vydanie

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Autor: Miroslav Pollák (editor) / Peter Švorc (editor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54891

1989. Rok zmeny = 1989. Year of Change

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 53850

Ploty, múry, hranice

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Autor: Miroslav Pollák (editor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54893

Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945-1989

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Autor: Peter Jašek (editor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 48654

"Tu stojím, inak nemôžem...". Reformácia od počiatkov do súčasnosti

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Autor: Markéta Doležalová (editor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54507
1