Všechny dokumenty    
 Kniha    Ivan Chvatík    Martin Heidegger  
1 záznamů
1

Rozhovory s Martinem Heideggrem

  • Druh dokumentu: Kniha / Samizdat
  • Autor: Martin Heidegger (autor) / Jan Patočka (autor doslovu) / Jan Patočka (autor předmluvy) / Ivan Chvatík (editor) / Ivan Chvatík (překlad)
  • Datum vzniku: 1984
  • ID záznamu: 7548
1