Všechny dokumenty    
 Andrej Krob    1990  
4 záznamů
1

Krob, Andrej > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Andrej Krob (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 90. léta 20. století
 • ID záznamu: 19935

Kdo je Václav Havel, 1990

 • Druh dokumentu: Video
 • Autor: Pavel Kačírek (režie) / Andrej Krob (režie)
 • Datum vzniku: 1990
 • ID záznamu: 35306

Žebrácká opera, dokument

 • Druh dokumentu: Video / Dramatický text
 • Autor: Andrej Krob (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 1990
 • ID záznamu: 48554

Žebrácká opera. Praha / Činoherní klub

 • Druh dokumentu: Program / Kniha
 • Autor: Václav Havel (autor) / Andrej Krob (autor) / Luboš Pistorius (autor) / Vladimír Procházka (autor) / Jiří Voskovec (autor) / Jaroslav Vostrý (autor) / Jiří Menzel (režie)
 • Datum vzniku: 14. 6. 1990
 • ID záznamu: 4894
1