Všechny dokumenty    
 1994    Milan Jungmann  
3 záznamů
1

Nové knihy 1994/?, str. ?: Obléhání Tróje trvá

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Milan Jungmann (autor) / Miloš Vacík (autor) / Milan Balda (fotograf)
 • Datum vzniku: 27. 4. 1994
 • ID záznamu: 18807

Tvar 1994/15, str. 1, 4: Literatura v čase tísně

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Milan Jungmann (autor)
 • Datum vzniku: 22. 9. 1994
 • ID záznamu: 18962

Literární noviny 1994/49, str. 1,3: Nezávislá literatura – vize a skutečnost

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Projev
 • Autor: Milan Jungmann (autor)
 • Datum vzniku: 8. 12. 1994
 • ID záznamu: 19160
1