Všechny dokumenty    
 1969    Korespondence  
166 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Tidball, Charles > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Autor: Charles Tidball (autor)
 • Datum vzniku: 01.01.1969
 • ID záznamu: 52399

Šetková, Libuše > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Autor: Libuše Šetková (autor)
 • Datum vzniku: 01.01.1969
 • ID záznamu: 52424

?, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: PF / Korespondence
 • Datum vzniku: 01.01.1969
 • ID záznamu: 52428

Havel, Václav > Šafařík, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [1969]
 • ID záznamu: 13804

Hudeček, Karel > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: PF / Blahopřání / Korespondence
 • Autor: Karel Hudeček (autor)
 • Datum vzniku: 01.01.1969
 • ID záznamu: 52417

Havel, Václav + Němec, Jan ˃ Svoboda, Ludvík

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Jan Němec (autor)
 • Datum vzniku: 13.1.1969
 • ID záznamu: 39590

Štefánek, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Štefánek (autor)
 • Datum vzniku: 02. 01. 1969
 • ID záznamu: 51213

Burian, Jarka M. > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Jarka M. Burian (autor)
 • Datum vzniku: 04. 01. 1969
 • ID záznamu: 51182

?, ? > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Datum vzniku: 05. 01. 1969
 • ID záznamu: 51183

Engle, Paul > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Paul Engle (autor)
 • Datum vzniku: 10. 01. 1969
 • ID záznamu: 51185
1 2 3 4 5 > >>