Všechny dokumenty    
 1969    František Kriegel  
2 záznamů
1

Der Spiegel 1969/30, str. 72-79: Verachtung im Herzen. Untergrundblätter in der Tschechoslowakei

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Projev
  • Autor: František Kriegel (autor) / Eugen Löbl (autor)
  • Datum vzniku: 14. 7. 1969
  • ID záznamu: 13885

Projev F. Kriegla na plenárním zasedání ÚV KSČ

  • Druh dokumentu: Projev
  • Autor: František Kriegel (autor)
  • Datum vzniku: 30.05.1969
  • ID záznamu: 52272
1