Všechny dokumenty    
 1969    Alfred Holzinger  
1 záznamů
1

Breisach, Emil/ Holzinger, Alfred > Havel, Václav

  • Druh dokumentu: Korespondence
  • Autor: Emil Breisach (autor) / Alfred Holzinger (autor)
  • Datum vzniku: 21. 04. 1969
  • ID záznamu: 51228
1