Všechny dokumenty    
 Program    Dieter Baldo  
1 záznamů
1

Largo Desolato. Oldenburg / Oldenburgisches Staatstheater

  • Druh dokumentu: Program
  • Autor: Dieter Baldo (autor) / Václav Havel (autor)
  • Datum vzniku: 7. 5. 1986
  • ID záznamu: 22900
1