All    
 Emil Ščuka  
4 records
1

Jekh čiriklo či kerel ňilaj

 • Document's type: Book
 • Author: Emil Ščuka (Author)
 • Date of origin: 2020
 • Record's ID: 56264

Me som Rom romano... II. kotor

 • Document's type: Book
 • Author: Emil Ščuka (Author)
 • Date of origin: 2020
 • Record's ID: 56263

Devla miro, sem jov hino Rom!. I. kotor

 • Document's type: Book
 • Author: Emil Ščuka (Author)
 • Date of origin: 2020
 • Record's ID: 56262

Cikánský baron jsem já

 • Document's type: Book
 • Author: Emil Ščuka (Author)
 • Date of origin: 2019
 • Record's ID: 55831
1