10 záznamů
1

ČSFR / České Budějovice: beseda s občany

 • Druh dokumentu: Debata
 • Autor: Václav Havel (účastník debaty) / Olga Havlová (účastník debaty) / Ladislav Špaček (účastník debaty)
 • Datum vzniku: 25. 11. 1992
 • ID záznamu: 17216

Havlová, Olga + Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 1992
 • ID záznamu: 33253

Lidová demokracie 1992/?: „Když mě hodí do vody, plavu...“ říká Olga Havlová

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Olga Havlová (autor) / M. Dvořáková (fotograf) / Eva Štěpánková (redaktor)
 • Datum vzniku: 10.12.1992
 • ID záznamu: 46617

Lidová demokracie 1992/290, str. 7: Když mě hodí do vody, plavu…

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Olga Havlová (autor) / Eva Štěpánková (autor)
 • Datum vzniku: 10. 12. 1992
 • ID záznamu: 33427

Práce 1992/?: Neházejte flintu do žita

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Anketa
 • Autor: Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 14.12.1992
 • ID záznamu: 46778

Práce 1992/?, str. ?: Dnes má slovo Olga Havlová. Neházejte flintu do žita

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Olga Havlová (autor) / Vlastimil Ježek (autor)
 • Datum vzniku: 14. 12. 1992
 • ID záznamu: 33468

Lidová demokracie 1992/?: bez názvu

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 24.12.1992
 • ID záznamu: 46379

Československý sport 1992/261, str. 1: O věcech obyčejných

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Olga Havlová (autor) / Zdena Svobodová (autor)
 • Datum vzniku: 6. 11. 1992
 • ID záznamu: 33438

Výbor dobré vůle > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 28. 9. 1992
 • ID záznamu: 4854

Beseda Václava Havla s občany - České Budějovice

 • Druh dokumentu: Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 25. 11. 1992
 • ID záznamu: 15092
1