2 záznamů
1

Plamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život 1965/5, roč. 7, str. 16-28: Hodnoty a čas

  • Druh dokumentu: Rozhovor / Novinový výstřižek / Anketa
  • Autor: Adolf Branald (autor) / Miroslav Drozd (autor) / Václav Havel (autor) / Bohumil Hrabal (autor) / Jaroslav Opavský (autor) / Jiří Šetlík (autor) / Ota Šik (autor) / Josef Škvorecký (autor) / Lubomír Sochor (autor) / Pavol Števček (autor) / Ladislav Ťažký (autor)
  • Datum vzniku: květen 1965
  • ID záznamu: 23489

Nové knihy 1993/?, str.?: Anketa, která nevyšla…

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor / Anketa
  • Autor: Lumír Čivrný (autor) / Ladislav Fuks (autor) / Václav Havel (autor) / Ivan Klíma (autor) / Naďa Komendová (autor)
  • Datum vzniku: 29. 9. 1993
  • ID záznamu: 16891
1