32 záznamů
1 2 3 4

Fára, Libor + Fárová, Anna > Ministerstvo vnitra ČSSR

 • Druh dokumentu: Korespondence / Žádost
 • Autor: Libor Fára (autor) / Anna Fárová (autor)
 • Datum vzniku: 5. 10. 1977
 • ID záznamu: 18578

Verecký, Ladislav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Rozhovor / E-mail / Žádost / Podklady kanceláře
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ladislav Verecký (autor)
 • Datum vzniku: 19. 8. 2008
 • ID záznamu: 10801

Coural, Karel > Ministerstvo kultury ČSR

 • Druh dokumentu: Korespondence / Žádost / Seznam / Statut/Stanovy / Plná moc
 • Autor: Karel Coural (autor)
 • Datum vzniku: 17. 5. 1989
 • ID záznamu: 18175

Žádost Pražské akciové cihelny

 • Druh dokumentu: Žádost
 • Datum vzniku: 07.04.1945
 • ID záznamu: 52638

Greenberg, Alexander - Starn, Frances - Vidlák, Martin

 • Druh dokumentu: Korespondence / E-mail / Žádost
 • Autor: Alexander Greenberg (autor) / Frances Starn (autor)
 • Datum vzniku: 29. 8. 2008 - 29.8. - 22.9. 2008
 • ID záznamu: 10694

Vojín Ivan M. Havel žádá o vrácení balíku

 • Druh dokumentu: Žádost
 • Datum vzniku: 01.02.1958
 • ID záznamu: 52698

Žádost o členský příspěvek Československé strany lidové

 • Druh dokumentu: Žádost
 • Datum vzniku: 21.09.1971
 • ID záznamu: 52893

Mladá Fronta Dnes 1996/?, str. ? : Editoři spisů Václava Havla

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Žádost
 • Datum vzniku: 28. 2. 1996
 • ID záznamu: 25017

Respekt 1996/10, str. 20: Editoři Spisů Václava Havla

 • Druh dokumentu: Žádost / Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 4. 3. 1996
 • ID záznamu: 25031

Literární noviny 1996/9, str. 2: Editoři spisů Václava Havla

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Žádost
 • Datum vzniku: 28. 2. 1996
 • ID záznamu: 25014
1 2 3 4