2 záznamů
1

[bez názvu]

  • Druh dokumentu: Kniha
  • Autor: Jiří Daníček (autor) / Zbyněk Hejda (autor) / Milan Hlavsa (autor) / Jim Horáček (autor) / Věra Jirousová (autor) / Petr Kabeš (autor) / Jiří Kostúr (autor) / Michal Matzenauer (autor) / Petr Ouda (autor) / Fanda Pánek (autor) / Andrej Stankovič (autor) / ? Sysel (autor) / Petr Taťoun (autor) / Jáchym Topol (autor) / Dáša Voňková (autor) / Milan Vopálka (autor) / Luboš Vydra (autor) / ? Zmrzlík (autor) / Petruška Šustrová (editor)
  • Datum vzniku: 1983
  • ID záznamu: 7344

Diskuse se členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS)

  • Druh dokumentu: Debata / Rozhovor
  • Autor: Otta Bednářová (účastník debaty) / Jarmila Bělíková (účastník debaty) / Kamila Bendová (účastník debaty) / Petr Blažek (moderátor) / Ján Čarnogurský (účastník debaty) / Zina Freundová (účastník debaty) / Jiří Gruntorád (účastník debaty) / Václav Havel (účastník debaty) / Zbyněk Hejda (účastník debaty) / Přemysl Janýr (účastník debaty) / Alfréd Kocáb (účastník debaty) / Jan Litomiský (účastník debaty) / Václav Malý (účastník debaty) / Lenka Marečková (účastník debaty) / Michal Matzenauer (účastník debaty) / Jaroslav Pažout (moderátor) / Petr Pospíchal (účastník debaty) / Věra Roubalová (účastník debaty) / Jan Ruml (účastník debaty) / Anna Šabatová (účastník debaty) / Radek Schovánek (účastník debaty) / Jaroslav Suchý (účastník debaty) / Petruška Šustrová (účastník debaty) / Jakub S. Trojan (účastník debaty) / Petr Uhl (účastník debaty)
  • Datum vzniku: 19.10.2009
  • ID záznamu: 39347
1