Všechny dokumenty    
 2003author    1965    Vojmír Šimonek  
2 záznamů
1

Aufbau und Frieden 1965/?, str.?: Nach westlichem Muster

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Vojmír Šimonek (autor)
  • Datum vzniku: 2. 10. 1965
  • ID záznamu: 12730

Predvoj 1965/?, str.?: Čo viem o tých druhých?

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Vojmír Šimonek (autor)
  • Datum vzniku: 23. 9. 1965
  • ID záznamu: 12721
1