96 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Václav Havels Reden. Aspekte einer holistischen Rhetorik

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Martin Bermeiser (autor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 48635

Kuriéri Božieho slova. Skúsenosť a dar

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Marian Szczepanowicz (autor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 53988

Akce "Sever": Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980-1984. I. díl

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Petr Blažek (editor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54051

Akce "Sever": Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980-1984. II. díl

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Petr Blažek (editor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54050

Biskup Štefan Barnáš

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Róbert Letz (autor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54894

Prvý slovenský parlament. Snem Slovenskej republiky a jeho legislatvna činnosť

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Ondrej Podolec (autor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54890

Spišské exody v 20. storočí. Rozšírené vydanie

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Autor: Miroslav Pollák (editor) / Peter Švorc (editor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54891

Do konce života. Političtí vězni padesátých let - trauma, adaptace, identita

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Klára Pinerová (autor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54878

1989. Rok zmeny = 1989. Year of Change

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 53850

Kniha v pohybu II... Překrásný příběh 1999-2019

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Vladimír Morávek (autor) / Lucie Němečková (autor) / Petr Oslzlý (autor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 53889
1 2 3 4 5 > >>