Všechny dokumenty    
 1997〈uage    1988    George Theiner  
2 záznamů
1

Granta Magazine 1988/Spring, str. ?: Meeting Gorbachev

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Václav Havel (autor) / George Theiner (překlad)
  • Datum vzniku: 1988
  • ID záznamu: 3210

Temptation

  • Druh dokumentu: Kniha / Dramatický text
  • Autor: Václav Havel (autor) / George Theiner (překlad)
  • Datum vzniku: 1988
  • ID záznamu: 5166
1