2 records
1

Literatura na Świecie 2010/7-8

  • Document's type: Periodical / Anthology / Poetry
  • Author: Václav Havel (Author) / Andrzej Sławomir Jagodziński (Translation) / Zbigniew Machej (Translation)
  • Date of origin: 2010
  • Record's ID: 35345

Znak: miesięcznik 2015/722-723, roč. 07-08, str. 122: W bezczynności

  • Document's type: Poetry
  • Author: Václav Havel (Author) / Zbigniew Machej (Translation)
  • Record's ID: 47546
1