2 records
1

Pravda 1965/?, str.?: Divadelná tvorba v dňoch pracovných

  • Document's type: Press cutting
  • Author: Milan Polák (Author)
  • Date of origin: 28. 10. 1965
  • Record's ID: 12801

Pravda 1965/?, str.?: Po celoštátnej prehliadke činoherných divadiel v Prahe

  • Document's type: Press cutting
  • Author: Milan Polák (Author)
  • Date of origin: 7. 9. 1965
  • Record's ID: 23452
1