31 záznamů
1 2 3 4

Havel, Václav + Havlová, Olga > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 21. 1. 1987
 • ID záznamu: 13163

Havel, Václav > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Aleš Lamr (ilustrátor)
 • Datum vzniku: 1997
 • ID záznamu: 13181

Havel, Václav + Havlová, Olga > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 21. 12. 1987
 • ID záznamu: 13166

Havel, Václav > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozvánka
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 4. 10. 1986
 • ID záznamu: 13171

Havel, Václav + Havlová, Olga > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 8. 1. 1979
 • ID záznamu: 13167

Havel, Václav + Havlová, Olga > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 80. léta 20. století
 • ID záznamu: 13159

Havel, Václav + Havlová, Olga > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 80. léta 20. století
 • ID záznamu: 13164

Havel, Václav + Havlová, Olga > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 80. léta 20. století
 • ID záznamu: 13174

Horský hotel. Praha / Divadlo Na tahu

 • Druh dokumentu: Program
 • Datum vzniku: 1. 9. 1991
 • ID záznamu: 13157

§ 203 (strojopis)

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1. 4. 1978
 • ID záznamu: 13154
1 2 3 4