18 záznamů
1 2

Venkov – Praha 1940/?: Šedesátiny Hugo Vavrečky

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 22.2.1940
 • ID záznamu: 51864

Venkov – Praha 1940/?: Hugo Vavrečka šedesátníkem

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 22.2.1940
 • ID záznamu: 51872

Večerní Praha 1940/?: Hugo Vavrečka šedesátníkem

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 23.2.1940
 • ID záznamu: 51860

Večerní Praha 1940/?: Hugo Vavrečka šedesátníkem

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 22.2.1940
 • ID záznamu: 51875

Pražský illustrovaný zpravodaj 1940/?: Hugo Vavrečka šedesátníkem

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 29.2.1940
 • ID záznamu: 51866

Posel z Podhoří 1940/?: Několika řádky

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 24.2.1940
 • ID záznamu: 51883

Polední deník – Moravská Ostrava 1940/?: Jubileum slezskoostravského rodáka

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 22.2.1940
 • ID záznamu: 51858

Pestrý týden 1940/?: Hugo Vavrečka šedesátníkem

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 2.3.1940
 • ID záznamu: 51881

Obrana svornosti 1940/?: Ing. Hugo Vavrečka šedesátníkem

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 25.2.1940
 • ID záznamu: 51895

Národní noviny Praha 1940/?: Šedesát let Hugo Vavrečky

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 23.2.1940
 • ID záznamu: 51893
1 2