13 záznamů
1 2

Student 1968/?, roč. IV, str. 7: Gymnasium pro mého syna

 • Druh dokumentu: Rozhovor / Novinový výstřižek
 • Autor: Karel Steigerwald (autor)
 • Datum vzniku: 30. 4. 1968
 • ID záznamu: 23602

Mladá fronta Dnes 2011/299, str. A12: Čí je prezident, čí Ježíšek?

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Karel Steigerwald (autor)
 • Datum vzniku: 23. 12. 2011
 • ID záznamu: 17516

Mladá fronta Dnes 2011/295, str. A15: Žít ve svobodě, i když je to absurdní

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Karel Steigerwald (autor)
 • Datum vzniku: 19. 12. 2011
 • ID záznamu: 17350

Mladá fronta Dnes 2003/?, str. ?: Slabá baba na cestě upadne

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Karel Steigerwald (autor)
 • Datum vzniku: 2003
 • ID záznamu: 24791

Mladá fronta Dnes 2002/?: Habsburský derivát

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Karel Steigerwald (autor)
 • Datum vzniku: 15.3.2002
 • ID záznamu: 45361

Mladá fronta Dnes 1993/?, str.?: Od světové dramatiky po divadelní periférii

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Vladimír Marek (autor) / Mirka Spáčilová (autor) / Karel Steigerwald (autor) / Zdeněk A. Tichý (autor)
 • Datum vzniku: 22. 1. 1993
 • ID záznamu: 16611

Lidové noviny 1996/?, str. ?: Úžas člověka jímá

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Karel Steigerwald (autor)
 • Datum vzniku: 12. 8. 1996
 • ID záznamu: 25317

Lidové noviny 1996/?, str. ?: Nedáte své zavislosti polevit

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Fejeton
 • Autor: Karel Steigerwald (autor)
 • Datum vzniku: 15. 10. 1996
 • ID záznamu: 25318

Lidové noviny 1996/?, str. ?: Narozeniny

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Karel Steigerwald (autor)
 • Datum vzniku: 5. 10. 1996
 • ID záznamu: 25539

Lidové noviny 1995/?, str. ?: Husákův nástup a naši věční kádrováci

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Karel Steigerwald (autor)
 • Datum vzniku: 15. 3. 1995
 • ID záznamu: 15421
1 2