25 záznamů
1 2 3

Soustrastný telegram prezidenta republiky Václava Havla do Turecka

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 9.1.2003
 • ID záznamu: 39201

Soustrastný telegram prezidenta republiky Václava Havla do Mexika

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 23.1.2003
 • ID záznamu: 39044

Blahopřání prezidenta republiky Václava Havla novému litevskému prezidentovi

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 7.1.2003
 • ID záznamu: 39041

Havel, Václav > Dalajláma

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 2003-2011
 • ID záznamu: 10347

Havel, Václav > Aillagon, Jean Jacques

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 31. 1. 2003
 • ID záznamu: 15528

Havel, Václav > Aillagon, Jean Jacques

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 31. 1. 2003
 • ID záznamu: 15529

Havel, Václav > Chmel, Rudolf

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 20. 1. 2003
 • ID záznamu: 15534

Havel, Václav > Klíma, Michal

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 7. 1. 2003
 • ID záznamu: 15535

Lahnstein, Manfred > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozvánka
 • Autor: Lahnstein Manfred (autor)
 • Datum vzniku: 24. 1. 2003
 • ID záznamu: 9652

Havel, Václav > Solana, Javier

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 27. 1. 2003
 • ID záznamu: 15532
1 2 3