6 záznamů
1

Pravda 1992/?, str. ?: Nová sezóna v našich divadlách bude „slovenskejšia“. Dvíhanie opôn

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek
 • Autor: Ľubomír Stanček (autor)
 • Datum vzniku: 1. 9. 1992
 • ID záznamu: 32143

Pravda 1992/?: O čom sa v Česko-Slovensku aj v Nemecku „taktne“ mlčí

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Alena Borovičková (autor)
 • Datum vzniku: 3.9.1992
 • ID záznamu: 43176

Národná obroda 1992/?, str. 7: Návrat filmového režiséra. Relativita ľudského šťastia

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek / Rozhovor
 • Autor: Vladimír Andor (autor) / Richard Blech (autor)
 • Datum vzniku: 12. 9. 1992
 • ID záznamu: 32177

Národná obroda 1992/?: Čs.-nemecká zmluva: Nadobudla platnosť

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 15.9.1992
 • ID záznamu: 42940

Národná obroda 1992/?, str. ?: Hrozienka z pražskej kultúry aneb je libo Légera nebo Dalího?

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek
 • Autor: Alena Waleková (autor)
 • Datum vzniku: 19. 9. 1992
 • ID záznamu: 32068

Nové slovo 1992/?, str. ?: Niečo z politiky

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek
 • Datum vzniku: 21. 9. 1992
 • ID záznamu: 32057
1