2 záznamů
1

Verejnosť 1992/?: Z dvojdňového pracovného pobytu prezidenta Václava Havla na juhu Slovenska. Vítali ho plodmi zeme

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Zuzana Žemlová (autor)
  • Datum vzniku: 17.1.1992
  • ID záznamu: 43821

Verejnosť 1992/15, str. 1, 2: Rokovania s koaličnými stranami. Skončila sa pracovná návšteva V. Havla na Slovensku

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Zuzana Žemlová (autor)
  • Datum vzniku: 18.1.1992
  • ID záznamu: 42278
1