2 záznamů
1

Práca 1992/?: Ako svedok, nie ako expert. V Leopoldove stoosemdesiatpäť ďalších minút pre Ing. Jána Langoša

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Emil Semanco (autor) / Peter Leginský (fotograf)
  • Datum vzniku: 13.11.1992
  • ID záznamu: 46058

Práca 1992/?: Počkáme si na inú sezónu. S Petrom Pithartom o politike vedoucí k rozpadu státu

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
  • Autor: Petr Pithart (autor) / Peter Leginský (fotograf) / Eduard Fašung (redaktor)
  • Datum vzniku: 18.11.1992
  • ID záznamu: 47053
1