3 záznamů
1

Roľnicke noviny 1992/?: Novinárom vstup zakázaný

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Karel Hájek (autor)
 • Datum vzniku: 6.4.1992
 • ID záznamu: 43330

Směr 1992/?, str. ?: Korešpondencia z Prahy

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek
 • Autor: Karel Hájek (autor)
 • Datum vzniku: 18. 7. 1992
 • ID záznamu: 32121

Roľnické noviny 1992/?: Praha týchto dní

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Karel Hájek (autor)
 • Datum vzniku: 31.10.1992
 • ID záznamu: 45781
1