2 záznamů
1

Práca 1992/?: Ako svedok, nie ako expert. V Leopoldove stoosemdesiatpäť ďalších minút pre Ing. Jána Langoša

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Emil Semanco (autor) / Peter Leginský (fotograf)
  • Datum vzniku: 13.11.1992
  • ID záznamu: 46058

Práca 1992/?: Svedectvo styčného dôstojníka. Väzni pľuli na vládneho zmocnenca a vyhnali ho aj prúdom vody

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Emil Semanco (autor)
  • Datum vzniku: 08.12.1992
  • ID záznamu: 46654
1