1 záznamů
1

Národná obroda 1992/?: Rozhodne trojpätinová väčšina

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Alena Melichárková (autor)
  • Datum vzniku: 16.12.1992
  • ID záznamu: 46747
1