1 záznamů
1

Národná obroda 1992/?, str. 1.2: Václav Havel nad spolužitím Slovákov a Maďarov

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Alena Melichárková (autor)
  • Datum vzniku: 17.1.1992
  • ID záznamu: 41845
1