11 záznamů
1 2

Havel, Václav > Havel, Václav M. + Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 11.08.1965
 • ID záznamu: 53192

Havel, Václav + Juncker, Klaus > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 26.3.1965
 • ID záznamu: 53252

Havel, Ivan > Havlová, Božena + Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 02.08.1965
 • ID záznamu: 53172

Havel, Václav + Grossman, Jan > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Jan Grossman (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 01.01.1965
 • ID záznamu: 53190

Havel, Václav + Juncker, Klaus > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 21.03.1965
 • ID záznamu: 53187

Almgren, Karin > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Karin Almgren (autor)
 • Datum vzniku: 01.11.1965
 • ID záznamu: 52524

Telegram Boženě Havlové

 • Druh dokumentu: Telegram
 • Datum vzniku: 06.12.1965
 • ID záznamu: 53225

Havel, Václav M. > Richter, Alfréd

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 17.03.1965
 • ID záznamu: 52446

Richter, Alfréd > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Alfréd Richter (autor)
 • Datum vzniku: 28.02.1965
 • ID záznamu: 52459

ČSSR / Krkonoše: Václav M. Havel

 • Druh dokumentu: Fotografie
 • Datum vzniku: 01.11.1965
 • ID záznamu: 52526
1 2