47 záznamů
1 2 3 4 5

Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945 -1948

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Matej Medvecký (autor)
 • Datum vzniku: 2011
 • ID záznamu: 12343

Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948 - 1989. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava 3. - 4. novembra 2015

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Autor: Peter Borza (autor) / Ladislav Csontos (autor) / Patrik Dubovský (autor) / Marián Gavenda (autor) / Josef Halla (autor) / Milan Hudaček (autor) / Martin Jindra (autor) / Stanislav Labjak (autor) / Martin Lupčo (autor) / Daniel Atanáz Mandzák (autor) / Peter Račko (autor) / Miroslava Soláriková (autor) / Dušan Špiner (autor) / Agáta Šústová Drelová (autor) / Eva Vybíralová (autor) / Peter Žaloudek (autor) / Pavol Jakubčin (editor)
 • Datum vzniku: 2018
 • ID záznamu: 54917

Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888-1950). Život, verejné pôsobenie, kontroverzie

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Autor: Anton Hruboň (editor)
 • Datum vzniku: 2012
 • ID záznamu: 17413

Fenomén Bratislava

 • Druh dokumentu: Kniha / Sborník
 • Autor: Matej Medvedský (editor)
 • Datum vzniku: 2010
 • ID záznamu: 12402

Trnava v rokoch 1939-1989

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Autor: Peter Sokolovič (editor)
 • Datum vzniku: 2012
 • ID záznamu: 26090

Život v Slovenskej republike. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IX

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Peter Sokolovič (editor)
 • Datum vzniku: 2010
 • ID záznamu: 7310

Karol Sidor. Vatikánsky denník I. Od 17. júna 1939 do 11. júla 1940

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Karol Sidor (autor) / František Vnuk (autor)
 • Datum vzniku: 2011
 • ID záznamu: 12339

Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Ján Mitáč (editor)
 • Datum vzniku: 2011
 • ID záznamu: 13052

Slovensko-talianske vzťahy 1939-1945

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Petr Kubík (autor)
 • Datum vzniku: 2010
 • ID záznamu: 7328

Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939-1945)

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Karol Janas (autor)
 • Datum vzniku: 2010
 • ID záznamu: 7309
1 2 3 4 5