8 records
1

20. výročie nežnej revolúcie. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava 11.-12. november 2009

 • Document's type: Book
 • Author: Peter Jašek (Editor)
 • Date of origin: 2010
 • Record's ID: 7238

Interpretácia dokumentov štátnej bezpečnosti

 • Document's type: Book
 • Author: Peter Jašek (Editor)
 • Date of origin: 2011
 • Record's ID: 12412

Following the Footsteps of Iron Felix. The State Security in Slovakia 1945-1989

 • Document's type: Book
 • Author: Peter Jašek (Author) / Matej Medvecký (Author) / Jerguš Sivoš (Author)
 • Date of origin: 2012
 • Record's ID: 17422

V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945-1989

 • Document's type: Book
 • Author: Peter Jašek (Author) / Matej Medvecký (Author) / Jerguš Sivoš (Author)
 • Date of origin: 2012
 • Record's ID: 17421

Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe

 • Document's type: Anthology / Book
 • Author: Peter Jašek (Editor)
 • Date of origin: 2012
 • Record's ID: 17412

Sviečková manifestácia I. Štúdie, spomienky a svedectvá

 • Document's type: Book
 • Author: Pavol Jakubčin (Editor) / Peter Jašek (Editor) / František Neupauer (Editor) / Ondrej Podolec (Editor)
 • Date of origin: 01.01.2015
 • Record's ID: 49340

Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945-1989

 • Document's type: Anthology / Book
 • Author: Peter Jašek (Editor)
 • Date of origin: 2017
 • Record's ID: 48654
1