2 záznamů
1

Výslech revolucionářů z roku '89

  • Druh dokumentu: Kniha
  • Autor: Karel Hvížďala (autor)
  • Datum vzniku: 2000
  • ID záznamu: 12602

Saslušanje na daljinu

  • Druh dokumentu: Kniha
  • Autor: Václav Havel (autor) / Karel Hvížďala (autor) / Predrag Jirsak (překlad)
  • Datum vzniku: 2000
  • ID záznamu: 12458
1