49 záznamů
1 2 3 4 5

Otvorený list Antona Hrnku Helmutovi Kohlovi

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Anton Hrnko (autor)
 • Datum vzniku: 3.3.1992
 • ID záznamu: 43927

Pravda 1992/?: Čiara za minulosťou – hrubá, posúvateľná. Tak sa „riešia“ dejiny...

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Marián Leško (autor)
 • Datum vzniku: 7.3.1992
 • ID záznamu: 43223

Slovenský denník 1992/?: V. Havel pre BBC

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: čstk (autor)
 • Datum vzniku: 9.3.1992
 • ID záznamu: 43472

Národná obroda 1992/?: V. Havel z Lánov pre BBC. Pokojne posúdit všetky záujmy

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: čstk (autor)
 • Datum vzniku: 9.3.1992
 • ID záznamu: 42965

Práca 1992/?: Na vlnách BBC s V. Havlom. Je to váš svet

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: čstk (autor)
 • Datum vzniku: 9.3.1992
 • ID záznamu: 43124

Venkov 1992/?: Václav Havel odpovedal svetu

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: čstk (autor)
 • Datum vzniku: 9.3.1992
 • ID záznamu: 43819

Pravda 1992/?: Havel z Hradu?

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: čstk (autor)
 • Datum vzniku: 12.3.1992
 • ID záznamu: 43181

Nový čas 1992/?: Nedemokratické Slovensko?

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Josef Hajster (autor)
 • Datum vzniku: 13.3.1992
 • ID záznamu: 43001

Práca 1992/?, str. ?: V pražskom divadle Na zábradlí

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek
 • Datum vzniku: 18. 3. 1992
 • ID záznamu: 31897

Smena 1992/?, str. ?: Opäť dramatikom

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek
 • Datum vzniku: 18. 3. 1992
 • ID záznamu: 31691
1 2 3 4 5