3 záznamů
1

Ľ Amitié Franco – Tchéco – Slovaque 2012/1: Václav Havel in memoriam 2012/?

 • Druh dokumentu: Periodikum
 • Autor: Pavol Demeš (autor) / Roger Errera (autor) / Geneviève Even-Granboulan (autor) / Eva Hahn (autor) / Milan Hauner (autor) / Václav Havel (autor) / Karel Hvížďala (autor) / Francesco Leoncini (autor) / Danièle Monmarte (autor) / Alain Soubigou (autor) / Eugène Václav Faucher (ilustrátor)
 • Datum vzniku: 27. 12. 2012
 • ID záznamu: 18032

Mladý svět 1992/?, str. 11: Polopravdy

 • Druh dokumentu: Rozhovor / Článek / Novinový výstřižek
 • Autor: Karel Hvížďala (autor)
 • Datum vzniku: 4. 12. 1992
 • ID záznamu: 32442

Nápravník, Milan + Bělohradský, Václav + Hvížďalovi > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Bělohradský (autor) / Karel Hvížďala (autor) / Milan Nápravník (autor)
 • Datum vzniku: 28. 12. 1986
 • ID záznamu: 26374
1