2 záznamů
1

Knižní kultura 1964/?, str. ?-94: Nespisovné prvky v současné české próze

  • Druh dokumentu: Článek / Novinový výstřižek
  • Autor: Jan Beneš (autor) / Bohumil Hrabal (autor) / Luba a Rudolf Pellarovi (autor) / Josef Škvorecký (autor)
  • Datum vzniku: 1. 3. 1964
  • ID záznamu: 4601

Die Benachrichtigung. Wien / Akademietheater

  • Druh dokumentu: Program / Rozhovor / Poezie
  • Autor: Jan Grossman (autor) / Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor) / Bohumil Hrabal (autor) / Fridrich Jünger (autor) / Eva Kantůrková (autor) / Arthur Koestler (autor) / Antoine Spire (autor)
  • Datum vzniku: 29. 8. 1983
  • ID záznamu: 14006
1