5 záznamů
1

Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence / Telegram
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 12.1.1970
 • ID záznamu: 52108

Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Telegram
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 14.11.1968
 • ID záznamu: 52975

Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Telegram
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 50. léta
 • ID záznamu: 53109

Havel, Václav > Popkin, Henry

 • Druh dokumentu: Korespondence / Telegram
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1.6.1973
 • ID záznamu: 52116

Havel, Václav/ Havel, Ivan M. ˃ Hejdánek, Ladislav

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Telegram / Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 9. května 1987
 • ID záznamu: 53867
1