2 záznamů
1

Týdeník Rozhlas 2018/36: O Olze bez Olgy

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Lenka Kopecká (autor)
  • Datum vzniku: 3. 9. 2018
  • ID záznamu: 54452

Nacional 6. 2. 2018, str. 77-81: Václav Havel: Medu prvima je rekao da je Srbija agresor na Hrvatsku / Pozvánka na slavnostní uvedení knihy Václav Havel - Politička biografja

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Marijan Lipovac (autor) / Jasna Marcelić (autor)
  • Datum vzniku: 6. února 2018
  • ID záznamu: 53776
1