41 záznamů
1 2 3 4 5

Plays And Players 1969/?, str. ?: Tear sheet will follow

 • Druh dokumentu: Recenze / Novinový výstřižek
 • Autor: Catharine R. Hughes (autor)
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 10077

Rádió és televízió újság 1969/?, str. ?: Örangyal

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 10160

Il Secolo XIX 1969/?, str.?: Al „Teatrino di piazza Marsala“. "Memorandum" di Václav Havel

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Autor: C. M. Rietmann (autor)
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 23653

Univerzita Karlova. Akademický časopis 1969/12, roč. XV, str. 2: Na vnitřní rezistenci je vždycky čas

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Jan Kolář (autor)
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 23828

Žycie Literackie 1969/3, str.14: Havel po Polsku

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 19. 1. 1969
 • ID záznamu: 16261

Listy 1969/4, roč. 2, str. 5: Zvláštní příhoda

 • Druh dokumentu: Článek / Novinový výstřižek
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 30.1.1969
 • ID záznamu: 48720

Tages-Anzeiger 1969/?: "Ein seltsamer Zufall"

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Zpráva
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 31. 1. 1969
 • ID záznamu: 9015

RFE 1969-02-03: Writer Havels apartement suspected of being bugged

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Zpráva
 • Datum vzniku: 3. 2. 1969
 • ID záznamu: 13892

Divadelní noviny 1969/11, roč. XII, str. 4: V pracovně Václava Havla

 • Druh dokumentu: Rozhovor / Novinový výstřižek
 • Autor: Václav Havel (autor) / Miloš Smetana (redaktor)
 • Datum vzniku: 12.2.1969
 • ID záznamu: 47892

Der Spiegel 1969/14, str. 158: Nackte Macht

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 31. 3. 1969
 • ID záznamu: 13882
1 2 3 4 5