182 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Encounter 1968/?, str. 1-4: Revolution Without the Revolution

 • Druh dokumentu: Esej / Novinový výstřižek
 • Autor: John Mander (autor)
 • Datum vzniku: 1968
 • ID záznamu: 10131

Literární listy 1968/?, str.?: Von der Freiheit des Geistes

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1968
 • ID záznamu: 9042

Divadlo 1968/4, str. 11-21: Zvláštnosti divadla

 • Druh dokumentu: Esej / Novinový výstřižek
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1968
 • ID záznamu: 21938

Amatérská scéna 1992/12, roč. 29, str. 10-11: Anděl strážný

 • Druh dokumentu: Dramatický text / Novinový výstřižek
 • Autor: Václav Havel (autor) / Josef Herman (autor předmluvy)
 • Datum vzniku: 1968
 • ID záznamu: 47362

Der Spiegel 1968/20, str. 128-138: Tschechoslowakei. Liberalisierung. Nach Europa

 • Druh dokumentu: Článek / Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 1968
 • ID záznamu: 10113

? 1968/?, str. ?: Moscow's Quandry: Kremlin Fears Czech Liberalization Will Dilute Communist Party´s Rule

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Victor Zorza (autor)
 • Datum vzniku: 1968
 • ID záznamu: 24217

Projet/Théâtre 1968/3, str. 1: Koma

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 1968
 • ID záznamu: 32559

? 1968/?, str. ?: Věc veřejná

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Miloslav Otásek (autor)
 • Datum vzniku: 1968
 • ID záznamu: 21836

Süddeutsche Zeitung 1968/?, str. ?: ?

 • Druh dokumentu: Recenze / Novinový výstřižek
 • Autor: Heinrich Vormweg (autor)
 • Datum vzniku: 3. 1. 1968
 • ID záznamu: 10030

Slovenské pohľady 1968/2, str.59-76: O Dramaturgickom kontrapunkte. Dráma ako vynález

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek
 • Autor: Peter Karvaš (autor)
 • Datum vzniku: únor 1968
 • ID záznamu: 23583
1 2 3 4 5 > >>