20 záznamů
1 2

Arboretum Dagmar a Václava Havlových

 • Druh dokumentu: Brožura
 • Autor: Václav Havel (autor předmluvy)
 • ID záznamu: 12490

The Olga Havel Foundation

 • Druh dokumentu: Kniha / Brožura
 • Autor: Otta Bednářová (editor)
 • Datum vzniku: 1990
 • ID záznamu: 13327

Zpráva o činnosti za rok 1992. Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové

 • Druh dokumentu: Zpráva / Brožura
 • Datum vzniku: 1993
 • ID záznamu: 53995

Zpráva o činnosti za rok 1994. Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové

 • Druh dokumentu: Zpráva / Brožura
 • Datum vzniku: 1995
 • ID záznamu: 53994

Výroční zpráva 2000. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

 • Druh dokumentu: Brožura
 • Autor: Dagmar Havlová-Veškrnová (spoluautor)
 • Datum vzniku: 2001
 • ID záznamu: 16440

SVU Directory 2003 : Organization, Activities, and Biographies of Members

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Jiří Eichler (editor) / Miloslav Rechcígl (editor) / Eva Rechcígl (editor)
 • Datum vzniku: 2003
 • ID záznamu: 16040

Výroční zpráva 2004. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

 • Druh dokumentu: Brožura
 • Autor: Dagmar Havlová-Veškrnová (spoluautor)
 • Datum vzniku: 2005
 • ID záznamu: 16439

Výroční zpráva 2007. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Dagmar Havlová-Veškrnová (spoluautor)
 • Datum vzniku: 2007
 • ID záznamu: 12477

Výroční zpráva 2008. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

 • Druh dokumentu: Brožura
 • Autor: Dagmar Havlová-Veškrnová (spoluautor)
 • Datum vzniku: 2008
 • ID záznamu: 12478

Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za rok 2007

 • Druh dokumentu: Brožura
 • Autor: Milena Černá (editor)
 • Datum vzniku: 2008
 • ID záznamu: 12609
1 2