2 záznamů
1

Výroční zpráva 2008. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

  • Druh dokumentu: Brožura
  • Autor: Dagmar Havlová-Veškrnová (spoluautor)
  • Datum vzniku: 2008
  • ID záznamu: 12478

Annual Report 2009 – 2010. Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97

  • Druh dokumentu: Kniha
  • Autor: Dagmar Havlová-Veškrnová (spoluautor)
  • Datum vzniku: 2010
  • ID záznamu: 16191
1