Všechny dokumenty    
 PF    Tisková zpráva    1989  
4 záznamů
1

Wer ist Václav Havel?

 • Druh dokumentu: Tisková zpráva
 • Datum vzniku: 2. 3. 1989
 • ID záznamu: 21422

PEN, 1989-8-4: Wo ist Vaclav Havel

 • Druh dokumentu: Tisková zpráva
 • Autor: Hans Erpf (autor)
 • Datum vzniku: 8. 4. 1989
 • ID záznamu: 22818

Helsinki Watch 1989-6-28: Underground publisher sentenced to 30 months in Czechoslovakia

 • Druh dokumentu: Tisková zpráva
 • Datum vzniku: 28. 6. 1989
 • ID záznamu: 26154

Freimut Duve 1989-2-22: Vaclav Havel im Gefängnis: Rowdytum im Geiste Stalins

 • Druh dokumentu: Tisková zpráva
 • Autor: Freimut Duve (autor)
 • Datum vzniku: 22. 2. 1989
 • ID záznamu: 22817
1