1 records
1

ČSSR / Praha / Hlavní nádraží: Odjezd Ivana Kyncla do exilu

  • Document's type: Photograph
  • Author: Oldřich Škácha (Photographer)
  • Date of origin: nedat., 1980
  • Record's ID: 54195
1