59 records
1 2 3 4 5 > >>

Finanční soupis bratrů Václava a Miloše Havlových

 • Document's type: Miscellaneous texts / List
 • Date of origin: nedat., 30. léta 20. století
 • Record's ID: 54410

Seznam členů Velké národní lóže československé

 • Document's type: Miscellaneous texts / List
 • Date of origin: 01.10.1934
 • Record's ID: 54439

Jmenný seznam hostů společenského setkání

 • Document's type: List
 • Author: Božena Vavrečková (Author)
 • Date of origin: 09.11.1934
 • Record's ID: 54817

Seznam mincovaného a nezpracovaného zlata a stříbra a cizozemských peněz

 • Document's type: List
 • Date of origin: 1.1.1936
 • Record's ID: 53720

Seznam oběvů a drobného majetku Václava M. Havel

 • Document's type: List
 • Date of origin: nedat., 40. léta
 • Record's ID: 52642

Soupis soukromého majetku Boženy Havlové

 • Document's type: List
 • Date of origin: nedat., 40. léta
 • Record's ID: 51811

Soupis věcí zajištěných v bytu Václava M. Havla v únoru 45

 • Document's type: List
 • Date of origin: 27.02.1945
 • Record's ID: 52645

Výměra bytu Ing. Václava Havla a Ing. Osvalda Žáka

 • Document's type: List
 • Author: Václav M. Havel (Author)
 • Date of origin: 1.1.1950
 • Record's ID: 53750

Seznam nájemníků Domu čp. 2000

 • Document's type: List
 • Author: Václav M. Havel (Author)
 • Date of origin: 1.1.1950
 • Record's ID: 53749

Nákupní seznam

 • Document's type: List
 • Date of origin: nedat., 50. léta
 • Record's ID: 52949
1 2 3 4 5 > >>