3 records
1

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 11. 10. 1987
 • Record's ID: 33186

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 14. 4. 1987
 • Record's ID: 33083

Západ 1987/5, roč. IX, str. 13-15: Timeo Danaos

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 5.10.1987
 • Record's ID: 50599
1