6 záznamů
1

Dopis Olze č. 144

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 4. 9. 1982, opis 23. 9. 1982
 • ID záznamu: 800

Václav Havel > Olga Havlová 1982, č. 145

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 11. 9. 1982
 • ID záznamu: 13836

Dopis Olze č. 144 (rukopis)

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 4. 9. 1982
 • ID záznamu: 2965

Dopis Olze č. 145 (rukopis)

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 11. 9. 1982
 • ID záznamu: 2966

Dopis Olze č. 147 (rukopis)

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 25. 9. 1982
 • ID záznamu: 2967

Václav Havel > Olga Havlová 1982, č. 147

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 25. 9. 1982
 • ID záznamu: 13837
1