17 záznamů
1 2

Zeugnis

 • Druh dokumentu: Různé texty
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 15.3.1991
 • ID záznamu: 48496

? 1991/?, str. 13: Erster Besuch bei Václav Havel in Prag

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 1991
 • ID záznamu: 22008

Juncker, Klaus + Juncker, Gisela > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Gisela Juncker (autor) / Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 1. 10. 1991
 • ID záznamu: 21373

Poznámky ke státní návštěvě Richarda von Weizsäckera

 • Druh dokumentu: Poznámky
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 7. 10. 1991
 • ID záznamu: 21405

Havel Notizen

 • Druh dokumentu: Poznámky
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 1991
 • ID záznamu: 49133

Juncker, Klaus > Freimanová, Anna

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 28. 2. 1991
 • ID záznamu: 22674

Juncker, Klaus > von Weizsäcker, Richard

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 4. 11. 1991
 • ID záznamu: 21972

Das Essen mit Herrn unf Frau v. Weizsäcker am Mittwoch 9.10.1991

 • Druh dokumentu: Poznámky
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 9. 10. 1991
 • ID záznamu: 21399

Die Weizsäckers II. Prag-Reise

 • Druh dokumentu: Poznámky
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 7. 10. 1991
 • ID záznamu: 21406

Juncker, Klaus > Weizsäcker, Richard von

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 15. 09. 1991
 • ID záznamu: 49100
1 2